Danske Æg – Landbrug & Fødevarer

Jeg elsker æg kampagne

Som strategisk sparringspartner hjælper jeg Danske Æg med at nå ud til danskerne med deres kampagne ‘Jeg Elsker Æg’.
Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til de sundhedsmæssige egenskaber ved æg.
Jeg er hånden i ryggen på sidelinjen, hvor jeg rådgiver dem strategisk og vejleder dem i brugen af de forskellige værktøjer på sociale medier.